Våre verdier

Hurtigruta Carglass® sitt mål er å være det naturlige førstevalget ved reparasjon og utskifting av bilglass.

Verdier Hurtigruta Carglass®

Vi er stolte av den tilliten våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere har gitt oss, og vi vil alltid jobbe aktivt for å opprettholde og videreutvikle dette. Vi har etiske retningslinjer som alle jobber etter.

Hurtigruta Carglass® sine verdier er å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Vi gjør dette på grunnlag av fire viktige ansvarsområder som er grunnlaget for det daglige arbeide hos Hurtigruta Carglass®. Disse fire ansvarsområdene er: Vårt miljø, å gi noe tilbake, hvordan vi jobber – og selvfølgelig fokus på våre ansatte. Belron Global Impact Report.

Skadet bilglass?

Alle ruter, alle kjøretøy! ✔

Hurtigruta Carglass® kan reparere eller skifte alle typer for alle merker, modeller og årsmodeller.

Bestille time nå!

Sunnaasstiftelsen

Hurtigruta Carglass® er stolt samarbeidspartner med Sunnaasstiftelsen, som hjelper mennesker som har vært utsatt for en alvorlig sykdom eller skade etter en ulykke, å mestre sin nye livssituasjon. Stiftelsen finansierer forskning, teknologi og aktivitet, som ikke dekkes av offentlige bevilgninger, for mennesker med rehabiliteringsbehov over hele landet.

Sunnaasstiftelsen bidrar til at funksjonshemmede barn og ungdom skal kunne ta del i idrett, gjennom å legge til rette for at pasientene skal komme ut i naturen og prøve idrettsaktiviteter mens de fortsatt er under rehabilitering. Seilturer, ski-aktivitetsturer er noen av tiltakene Sunnaasstiftelsen støtter.

Great Place to Work Sertifisert

Sertifiseringen fra Great Place to Work® er den eneste internasjonale sertifisering av gode arbeidsplasser – en form for sertifisering med utgangspunkt i situasjonsanalyser av medarbeideres opplevelser. Sertifiseringen er basert på en global standard for hva som kjennetegner en god arbeidsplass.

Vi i Hurtigruta Carglass® vektlegger – og har sterk motivasjon for – å bli kjennetegnet som en god arbeidsplass. Vi har en grunnleggende overbevisning om at alle medarbeidere og ansatte er særdeles viktige bidragsytere i prosessen med å bli en bedre, tryggere og mer konkurransedyktig bedrift.

Derfor er Hurtigruta Carglass® Great Place to Work® Sertifisert – et synlig og dokumentert bevis på at vi tar vår interne arbeidskultur på alvor.

Er vi da Norges beste arbeidsplass?

Nesten… men ikke ennå. Utviklingen av Hurtigruta Carglass® som arbeidsplass er en kontinuerlig prosess – og som skal resultere i et enda bedre arbeidsmiljø, enda flere motiverte ansatte og enda flere fornøyde kunder. Sertifikatet er et objektivt bevis på at vi er på rett vei.

Hurtigruta Carglass®tar sin interne arbeidskultur på alvor – noe Great Place to Work® Sertifiseringen er et synlig og dokumentert bevis på. Sertifiseringen skal merkes når du møter opp hos Hurtigruta Carglass® om morgenen – enten du er ansatt, kunde eller arbeidssøker.

Hva betyr det å være Great Place to Work® Sertifisert?

Sertifiseringen tar utgangspunkt i å utvikle virksomheter og ledelsen av disse. En tillitsbasert bedriftskultur og ledelse er målet, og bygger på fundamentale relasjoner:

 • Troverdighet

 • Respekt

 • Rettferdighet

 • Stolthet

 • Fellesskap

Målet er økt engasjement, forbedringsvilje, gode prestasjoner og enda bedre opplevelser i bedriften.

Det skal gi medarbeiderne opplevelsen av:

 • Mening

 • Mestring

 • Egenutvikling

 • Spillerom

Har du lyst til å bli med Hurtigruta Carglass® på en fantastisk reise?

Vi er underveis – og tar gjerne med «passasjerer» som brenner for det samme som oss!

GTPW 2019

Kundeomtaler

Vi bryr oss om hva våre kunder synes om våre tjenester. Alle som har utført en jobb hos oss får muligheten til å gi oss en tilbakemelding. Om kunden ønsker å dele denne omtalen med andre blir den publisert her, uansett hvilken tilbakemelding det er.

Omtaler

Utdrag av våre etiske retningslinjer

 • Hurtigruta Carglass® vil til enhver tid følge de lover og retningslinjer som er gjeldende.

 • Vi vil velge våre leverandører og samarbeidspartnere som fyller de etiske retningslinjene til Hurtigruta Carglass®.

 • Vi vil under ingen omstendigheter tilby eller motta bestikkelser eller annen form for upassende betaling.

 • Informasjonen vi mottar i arbeidssammenheng skal ikke brukes til egen vinning eller til vinning for familiemedlemmer, venner eller tredjeparter.

 • Vi aksepterer ikke at selskapets aktiva brukes til umoralske eller ulovlige formål, og heller ikke til personlig vinning.

 • Vi vil være åpne og ærlige i våre forhandlinger med kundene, og vi må påse at dette gjennomføres i alle våre beslutningsprosesser.

 • Vi forplikter oss til å behandle leverandører på en korrekt måte og bygge opp et samarbeid som er basert på tillit, høflighet og punktlighet.

 • Vi må alle ta ansvar for å sikre kundenes, leverandørenes, de ansattes og firmaets konfidensielle opplysninger. Dette inkluderer både informasjon og data som er innhentet av oss og informasjon og data som har blitt gitt oss. Alle ansatte er forpliktet til å forstå og etterfølge retningslinjene og reglene knyttet til databeskyttelse og personvern.

 • Menneskerettighetene er en av grunnpilarene innen etikk og våre retningslinjer støtter dette. Vi vil forsøke å etablere og overholde en klar etisk standard og vi forventer samme standard fra tredjeparter vi samarbeider med eller som jobber for oss.

 • Vi vil håndtere våre miljømessige utfordringer ved å utvide driften på en måte som er ansvarlig og miljømessig bærekraftig.

 • Vi tolererer ikke ulovlige finansielle manøvrer eller svindel.

 • Fri og rettferdig konkurranse er fundamentale elementer for vår suksess, og med utgangspunkt i dette har vi klart å posisjonere oss svært godt i markedet vi opererer i.

 • Hurtigruta Carglass® vil til enhver tid sørge for at kunder i våre lokaler er i trygge hender.

 • Vi har nødvendig sikkerhetsutstyr tilgjengelig til alle, også våre kunder.