Reparere frontrute

Reparere frontrute på bilen?

Får du en skade på bilens frontrute bør du reparere eller skifte den så snart som mulig. Statistikk viser at rundt 30 prosent av frontruter med steinsprutskade sprekker innen seks måneder.

SPESIALISTEN PÅ BILGLASS

SPESIALISTEN PÅ BILGLASS

Reparere frontrute

Reparere eller bytte frontrute?

Bør du reparere eller bytte en skadet frontrute? Er du i tvil om bilglasset i frontruten kan repareres eller om du må bytte frontrute, kan du hos Hurtigruta Carglass® få en vurdering av skadeomfanget. Slik får du den hjelper du trenger og riktig behandling i forhold til hva som bør gjøres. Noen ganger kan skadens art, plassering og størrelse gjøre det umulig å reparere frontruten. En skade i frontruten kan også gi deg dårligere sikt og dermed dårligere sikkerhet.

Reparere frontrute

Kan jeg reparere steinsprut i frontrute selv?

Vi anbefaler ikke å reparere steinsprut selv. Å reparere frontrute krever både fagekspertise og riktig utstyr. I verste fall kan man gjøre ytterligere skade på frontruten i forsøket på å reparere den selv. Vi minner om at en skadet frontrute gir dårlig sikt og kan påvirke sikkerheten betraktelig. Vi anbefaler derfor alltid å få skaden reparert av fagpersoner, så reduserer man sjansen for å måtte bytte ut hele frontruten til slutt. Du kan imidlertid beskytte steinsprutskaden i påvente av verkstedtime, ved hjelp av et steinsprutplaster.

Reparere frontrute

Viktig å være klar over

 • Å reparere en frontrute er et skadebegrensende tiltak og skal hindre skaden i å sprekke videre.

 • Skaden vil aldri bli helt usynlig, den vil alltid kunne sees. Optiske forstyrrelser og reflekser vil være tilstede.

 • Forsikringsselskapene krever at en frontrute med skade blir forsøkt reparert før den eventuelt byttes.

 • Glasset kan i sjeldne tilfeller sprekke under reparasjonsforsøket. Ruten må da skiftes og det kan være en egenandel å betale.

Kriterier for steinsprutreparasjon

Kriterier for å reparere sprekk i frontrute:

 • Skaden er i det ytre glasset i en laminert rute.

 • Skaden er minst 3 centimeter fra rutekanten.

 • Treffpunktet/senteret av skaden er maks 10 millimeter.

 • Ytre diameter på skaden er maks 6 centimeter.

Kriterier for å reparere sprekk i frontrute:

 • Skaden er i det ytre glasset i en laminert rute.

 • Skaden er minst 3 centimeter fra rutekanten.

 • Treffpunktet/senteret av skaden er maks 10 millimeter.

 • Ytre diameter på skaden er maks 6 centimeter.