Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, ESG og samfunnsansvar

I forbindelse med at åpenhetsloven trer i kraft 1. Juli 2022 vil Hurtigruta Carglass® utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger som skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hurtigruta Carglass® sørger for åpenhet om våre vurderinger og hvilke funn eller tiltak vi har gjort. Vi jobber aktivt for å sikre at de nye kravene etterleves som en del av selskapets samlede compliance system for ESG og samfunnsansvar.

Personvern

Vi hos Hurtigruta Carglass® respekterer din private integritet. Alle personopplysninger behandles konfidentisielt.

Les mer

Hurtigruta Carglass® er en del av det globale konsernet Belron, som har en lang tradisjon for å gi tilbake og være en ansvarlig del av samfunnet gjennom sitt uttalte formål «Making a difference with real care». Gjennom Belrons historie har konsernet oppmuntret sine ansatte til å gi tilbake og hjelpe mennesker og samfunnet for øvrig. Belron var tidlig ute med å bruke EcoVadis bærekraftsvurdering og har også signert FNs Global Compact de siste ti årene. Hurtigruta Carglass® tilpasser løpende interne rutiner og jobber i den forbindelse aktivt for å redusere risikoen for at produktene eller tjenestene våre medfører faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Belron-konsernet er vi særlig bevisst på at produksjon av visse råvarer vil kunne være utsatt for risiko for slike negative konsekvenser. Av denne grunn forholder Hurtigruta Carglass® seg til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og øvrige sektorspesifikke veiledere for ansvarlige leverandørkjeder.

Redegjørelse

Du kan laste ned Redegjørelse Carglass AS her:

Last ned

Noen eksempler på hvordan Hurtigruta Carglass® jobber mer spesifikt med disse områdene er følgende dokumenter, retningslinjer og prosesser:

  • Modern Slavery Act - Belron 2023 Statement - Denne erklæringen ble sist godkjent av Belron International den 28. juni 2023 og omhandler vår sentrale leverandørkjede og leverandør due diligence.

  • Belron Code of Conduct – slik arbeider vi - Disse etiske retningslinjene kodifiserer forpliktelsene våre til å bevare menneskerettigheter. Dette er en grunnleggende pilar i Belrons strategi for ansvarlig virksomhet. Retningslinjene representerer kjerneprinsippene for integritet, respekt og tillit hos Belron og Hurtigruta Carglass®. Retningslinjene gjelder for alle som jobber hos Hurtigruta Carglass® og forplikter oss til å: - alltid respektere menneskerettighetene til alle som jobber for oss og på våre vegne; - oppmuntre partnere, leverandører og andre tredjeparter til å vedta lignende standarder for respekt; - forstå at vi ikke vil samarbeide med noen organisasjoner som unnlater å opprettholde grunnleggende menneskerettigheter eller en som kan forårsake forlegenhet for selskapet ved deres koblinger til upassende organisasjoner eller regimer; - rapportere eventuelle bekymringer om menneskerettighetsbrudd umiddelbart; og - respektere våre kollegers rettigheter til å være involvert i fagforeninger eller kollektive forhandlinger.

Spørsmål ang. Åpenhetsloven

Ta gjerne kontakt med oss på samfunnsansvar@hurtigruta.no ved ytterligere spørsmål om Hurtigruta Carglass®' implementering av åpenhetsloven eller våre øvrige etiske retningslinjer.

  • Supplier Code of Conduct - Belron sin visjon er "Making a difference with real care” – vi skal gjøre en forskjell og vi skal gjøre det med omtanke. Et klart formål som etterleves i alle land (34) hvor Belron opererer. Dette formålet fokuserer på å levere verdi til alle de fire sentrale interessegruppene: - Våre ansatte - Våre kunder - Våre aksjonærer - Samfunnet Vi har undertegnet FNs Global Compact, som betyr at vi støtter 10 prinsipper for ansvarlig virksomhet innenfor fire viktige områder: - Menneskelige rettigheter - Arbeidskraft - Miljø - Antikorrupsjon

  • Hurtigruta Carglass® etiske retningslinjer - et tillegg til Belron Code of Ethics som bland annet beskriver hvordan vi arbeider med menneskerettigheter. Kunder skal være trygge på at produkter eller tjenester som leveres av Hurtigruta Carglass® ikke medfører negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom Hurtigruta Carglass® mot formodning skulle avdekke slike negative forhold så vil dette bli redegjort for i tråd med åpenhetsloven. Ta gjerne kontakt eller send mail: samfunnsansvar@hurtigruta.no ved ytterligere spørsmål om Hurtigruta Carglass®' implementering av åpenhetsloven eller våre øvrige etiske retningslinjer.

Supplier Code of Conduct

Belron sin visjon er "Making a difference with real care” Du kan lese mer om det her:

Les mer